बिधा
 • लोकदोहरी
 • सर्वोत्कृष्ट लोकदोहरी
 • सर्वोत्कृष्ट रचना
 • सर्वोत्कृष्ट भाका लय
 • सर्वोत्कृष्ट संगीत
 • सर्वोत्कृष्ट भाका लय नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट संगीत नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट निर्देशक नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट एरेन्जर
 • सर्वोत्कृष्ट सम्पादन भिडियो
 • सर्वोत्कृष्ट भिडियो निर्देशन
 • सर्वोत्कृष्ट भिडियो छायाँकार
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • सर्वोत्कृष्ट  गायक
 • सर्वोत्कृष्ट  गायक नव प्रतिभा
 • पप
 • सर्वोत्कृष्ट पप
 • सर्वोत्कृष्ट रचना
 • सर्वोत्कृष्ट संगीत
 • सर्वोत्कृष्ट एरेन्जर
 • सर्वोत्कृष्ट सम्पादन भिडियो (पप र आधुनिक)
 • सर्वोत्कृष्ट भिडियो निर्देशन
 • सर्वोत्कृष्ट भिडियो छायाँकार (पप र आधुनिक)
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट गायक नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • आधुनिक
 • सर्वोत्कृष्ट आधुनिक
 • सर्वोत्कृष्ट रचना
 • सर्वोत्कृष्ट संगीत
 • सर्वोत्कृष्ट एरेन्जर
 • सर्वोत्कृष्ट सम्पादन भिडियो (पप र आधुनिक)
 • सर्वोत्कृष्ट भिडियो निर्देशन
 • सर्वोत्कृष्ट भिडियो छायाँकार (पप र आधुनिक)
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट गायक नव प्रतिभा
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • नेवारी
 • सर्वोत्कृष्ट एरेन्जर
 • सर्वोत्कृष्ट भिडियो निर्देशन
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • देउडा
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • तामाङ
 • सर्वोत्कृष्ट रचना
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • भोजपुरी
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • सेलो
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • काठ्या लोक
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला
 • सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष
 • सर्वोत्कृष्ट गायक
 • सर्वोत्कृष्ट गायीका
 • राष्ट्रिय गीत
 • सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय गीत
 • सर्वोत्कृष्ट रचना
फोटो
गायक/गायिका
Choose
गीतकार
Choose
संगीतकार
Choose
एरेन्जर
Choose
निर्देशक
Choose
गीतको शब्द पूरा लेख्नुहोस् (अन्य भाषामा भए नेपालीमा उल्था गरेर पठाउनुहोला)

म मेरो/हाम्रो श्रीजनालाई *2075 OS Nepal Music Award को सहभागिताको समर्थन गर्दछु । साथै निर्णायकबाट प्रदान गरिने निर्णय प्रति मेरो/हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने छ ।

निवेदकको तर्फबाट

ईमेल
1000.0

हाम्रा सम्पर्कहरु:

OS NEPAL

विवेक कार्कि

९८४९२८११८८

Email

osnepal@gmail.com

www.osnepal.com